Home

Skrivesenteret modelltekst

Eksamensforberedelse og skriveopplæring i norskfaget på

Lærarens modelltekst 31. desember 2017 | Print ut. I denne videoressursen viser ein norsklærar på vg3 korleis ho går fram når ho skal løyse ei langsvarsoppgåve frå hausteksamen 2015. Nedst på sida finn du lenker til den ferdige teksten med og utan kommentarar. Når elevar skal lære å skrive betre tekstar, kan det vere nyttig at læraren modellerer skriveprosessen for elevane og. Til hver modelltekst kan du finne . En kort beskrivelse av hvilke delkompetanser det passer å arbeide med i de forskjellige modelltekstene. En ren tekst med relevante oppgaver. Til dels er både kort- og langsvar med, men andre eksempler viser bare langsvaret. En kommentert utgave av modellteksten. Kommentarene er stort sett knyttet til de delkompetansene som beskrives i rammeteksten. Her.

Lærarens modelltekst Skrivesenteret

Lærarens modelltekst kommentert versjon . Illustrasjonsfoto: Dimitris Pollatos / Public domain . Modelltekst Skrivestrategier Videregående skole. Relatert innhold . Lærerens modelltekst i psykologi. I videoressursen under viser en psykologilærer på vg3 hvordan hun går fram når hun skal løse eksamensoppgaven som ble gitt våren 2018. Nederst på sida finner du lenke til den ferdige. Skrivesenteret vil at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret jobber for..

Eksamensbesvarelser som modelltekster i - Skrivesenteret

Lærarens modelltekst i historie og filosofi Skrivesenteret

modelltekst gir skriverammer, ikkje minst for dei som strevar med skriving (Håland, 2010) • Kvifor denne hypotesen og fokus på sakprega skriving? - Erfaringar- skjønnlitterær skriving - Tidlegare forsking (Kal-materiellet) - Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsløp. (42 Denne filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg som kan gi lærere kunnskap og ideer til hvordan de kan arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i.. Skrivesenteret har publisert ein modelltekst for korleis denne oppgåva kan løysast: Modelltekst langsvar norsk (word-fil) Modelltekst langsvar norsk med kommentar (word-fil) Relaterte artiklar. Slik skriv du eit godt kortsvar. Å skrive ein kort tekst høyrest kanskje enkelt ut, men det er faktisk slik at jo kortare ein tekst er, jo høgare er krava til struktur og språkleg presisjonsnivå. Skrivesenteret vil at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret jobber for.. Skrivesenteret, Trondheim, Norway. 11,329 likes · 61 talking about this · 2 were here. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforski

Skrivesenteret - YouTub

Husk at en novelle skal ha konsentrasjon, dvs. én hovedkonflikt.Det lønner seg også å la den foregå på ert sted, over et kort tidsrom.Sprer du deg for mye, blir det «utflytende» og kjedelig Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Bruk av modelltekst i arbeidet med avsnitt I Norge og Brasil har alle barn rett til skolegang. I Norge er alle sikret 13 år på skole, mens i Brasil har barna bare rett til åtte års skolegang. Mange barn i Brasil lever i fattigdom og de får ikke gå på skole, fordi de må tjene penger til familien. Barna i Norge har rett på utdanning og slipper å jobbe. Hvis man får seg en utdanning. Modelltekst i engelsk med strukturelt gjentakingsmønster; 18; Planleggja teksten; Elevbøker, 3. trinn ; I didn`t do my homework I didn`t do my homework 22; Skriving i engelsk, 3. trinn Mål: Eksperimentera med det engelske språket. skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør (LK 06) Etter skriving Laga ei bok på engelsk som kan.

•Modelltekst, brev -Brev frå Mr. Smith kor han svarar på spørsmåla -Fungerer også som ein argumenterande modelltekst Støtteskjema Mr. Smith`s argument Motsatt argument Play in the garden At school we have marking on the playground •Individuell tekst, brev -Skriveramme. Lesesenteret www.lesesenteret.no Skriveramme: We think We have som reason for this Our first reason is. •Skrivesenteret •Nynorsksenteret •Lesesenteret . Lesing og skriving på tvers av fag Film 1: Lesing som grunnleggjande ferdigheit Inndelt i 6 delar •Lesing er å skape engasjement og ambisjoner •Lesing er å utvikle språklige ferdigheter •Lesing er å kunne kode om •Lesing er å lese med forståing •Lesing er å delta i sosiale praksisar •Lesing som grunnleggjande ferdigheit. En modelltekst er en te kst som ty deliggjør spr å klige trekk som en ønske r at . elevene skal eller kan bruke i ege n skriving B ruk av model ltekster i under-visningen har f ått en sentra l. Kjøtfri middag - å dekonstruera modelltekst. Av Gudrun Kløve Juuhl. Ein viktig del av arbeidet med argumenterande skriving handlar om at elevane byggjer opp sine eigen kunnskap ved å dekonstruera modelltekstar (les meir om dette i heftet Argumenterande skriving frå Skrivesenteret, s. 6). Elevar treng kunnskap både om kva som er (gode og dårlege) argument, og kva slags ulike handlingar.

Modelltekst (i dette tilfellet er det ein elevtekst som vi har fått lov å vise) Skriveramme; Vurderingskriterier; Opplegget er laga av Linn Maria Magerøy-Grande, som både er lærar i vgo og tilsett på Skrivesenteret. Du finn meir om lesing og skriving på yrkesfag i desse Språkløyper-ressursane! Publisert 18.02.2019. Om Lesesenteret . Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Skrivesenteret. Blanda erfaringar. Nokre elevar kunne streve litt med å overføre frå muntleg til skriftleg. Fine oppgåver for å øve seg på å skrive for ukjent mottakar. Skrivestartar med ternngar. Elevane kan bli for opphengte i nummeret på terning/tekst Vurderingshandboka til skrivesenteret (føl med skriveprøven). Tydeleg på krava.

Bruk av modelltekst i skriveopplæringen i norskfaget på

Få 11 skrivemodeller, der hjælper dig med at skrive effektive salgstekster. Boost dine tekster til websites, landingssider, e-mails, annoncer og meget mere. Læs nu 19.jun.2018 - Utforsk denne tavlen til mettesiren på Pinterest: «Skriving». Se flere ideer om Skriving, Skole, Leseforståelse

Analyse av «Alarmtelefonen for barn og unge» Annonsen for Alarm­te­le­fo­nen for barn og unge stod pub­li­sert i ungdomsbla­det Spi­rit i mai 2012 Eit opplegg av Skrivesenteret, omsett av Nynorsksenteret. Born og dyr er nesten alltid ein god match. Også små born likar å sjå på bilete av dyr, lese om dyr og å vere saman med dyr. Derfor har vi valt å bruke dyr som tema for denne ressursen, i ein argumenterande tekst i norskfaget. Hunden vert kalla mennesket sin beste venn, og mange born drøymer om å ha ein liten hund. I denne. When you have eliminated the JavaScript, whatever remains must be an empty page..

Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre. Læreren bør modellere og veilede i bruk av skriveramme modelltekst. er en tekst man bruker som utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved teksten med elevene. Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal utvikle et metaspråk om tekst og skriving. Modelltekster. kan også brukes som inspirasjon og slik motivere for egen skriving . Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster fordi de er.

201.4k Followers, 1,011 Following, 2,909 Posts - See Instagram photos and videos from Kristin Gjelsvik (@kristingjelsvik lærere påpekte at modelltekstene på skrivesenteret er 4 år gamle. De mest forekommende utfordringene var knyttet til tidsbruk og nivåtilpasning, og samtlige lærere hadde retrospektive vurderinger om hvordan undervisningen kunne ha gitt bedre læringsutbytte i sin egen klasse. Lærere opplevde selv å ha stor didaktisk frihet, som de satte pris på. Alle kom likevel med kritiske. Modelltekst: Sjangertrekk og kriterier; Hei Jon og Vegard i 6.klasse. Jeg liker veldig godt at 1. og 6. klasse drar på tur sammen. Da får jeg muligheten til å bli kjent med dere og skogen rundt skolen. Jeg likte veldig godt at dere viste meg hula på sist tur. Når vi skal på tur neste gang kan jeg tenke meg at vi spilte mere fotball. Jeg er ikke så god som dere, og da kan dere lære meg. Skrivesenteret har laget et flott ressurshefte for lærere om argumenterende skriving! Heftet finnes både på bokmål og nynorsk, og inneholder et opplegg som lærere kan enkelt ta i bruk i klassen. I tillegg finnes det forslag til vurderingsskjema, en modelltekst og mer

Lesing med modelltekst

 1. Modelltekster En god skriver er bevisst på hva han gjør når han skriver. Det er vår oppgave å hjelpe eleven frem til denne bevisstheten. Elevene skal lære å skrive i alle fag og sjangre og det er ikke alltid like enkelt for dem å vite hva som forventes i enhver skrivesituasjon
 2. En modelltekst er en tekst som tydeliggjør språklige trekk som en ønsker at elevene skal eller kan bruke i egen skriving Bruk av modelltekster i under-visningen har fått en sentral plass i Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006), spesielt i norskfaget, og det finnes gode grunner til å arbeide med modelltekster i skolen.Studier har vist at elever bruker et sett av språklige.
 3. Bildebøker som modelltekst språkstimulerende aktiviteter og tekstsamtaler i barnehagen . Utviklende tekstsamtaler -Kordan ser en M ut? - Hæ! Veit du ikke det? Det veit æ. Det e akkurat som i mamma. Ska æ vis dæ? - Å ja, no veit æ det • Hvordan lage en bok ? • Eventyr som bildebok • Flerspråklige • Digitale verktøy • Familier • Været • Miljø • Julebøker.
 4. Powerpoint - Skrivesenteret. Velkommen til Minde skole. Skriv inn tittel her. 1. Hvordan skape den gode samtalen i. PowerPoint-presentasjon. gjorde meg frisk! Hasle skole. Om Bokslukerprisen 2014-2015 . respons - Skrivesenteret download report. Transcript respons - Skrivesenteret Trondheim 5. februar 2015 Underveisvurdering for å fremme elevenes skrivekompetanse Astrid, Siri og Iris.

Videregående skole Skrivesenteret

Presentasjon for Språkløyper, Skriving som grunnleggende ferdighet, økt 3 Lagret fra skrivesenteret.no Den gretne marihøna som modelltekst Billedboka Den gretne marihøna av Eric Carle har en klar organiseringsstruktur som kan være en nyttig støtte for elevene når de selv skal planlegge og skrive egen tekst Modelltekst for lærer utarbeidet av Skrivesenteret.no . Historie og filosofi 1 og 2 Elev- og lærernettsted (2008) Bestill lærerlisens. Les mer om Historie og filosofi 1 og 2 og bestill lærerlisens på cdu.no. Forfatterne presenterer 2. revidert utgave av bøkene. Test deg selv HIFI 1 - kap. 6. Kildeoppgave til HIFI1: Gilgamesh . Begreper × Tøm søkefelt. Kontakt oss; Om verket.

Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare fra én side av saken Dekonstruere modelltekst Undersøke ein argumenterande modelltekst for å identifisere tekststruktur og språklege kjenneteikn. Diskutere formål og mottakar for modellteksten. Plukke teksten frå kvarandre i mindre delar for å sjå nærare på dei einskilde argumenta og dei språklege vala som er gjort. Vurdering for læring lærarar og elevar utarbeider i fellesskap vurderingskriterium for. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4.-7. trinn. Kos deg skrivesenteret.no Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn unge og vaksne Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skrivin See more of Skrivesenteret on Facebook. Log In. or. Create New Account. See more of Skrivesenteret on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages. Lesesenteret. Local Business. Læringsmiljøsenteret. Government Organization. L1- Ellens beste skoleapper og litt til. School. Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019.

Lærarens modelltekst - YouTub

Hvis du vil lese mer om modelltekster og bruken av disse, kan du gå inn på skrivesenteret.no. Skriverammer. Skriverammer er et annet godt hjelpemiddel for å støtte eleven i sin utvikling av skriveferdigheter. Skriverammer er støttende strukturer som synliggjør hvordan den ferdige teksten skal se ut. En skriveramme er i motsetning til en modelltekst ikke en ferdig tekst, men en ramme som. Forby dyreforsøk! Én dag i året, 24. april, har forsøksdyra fått. Denne dagen er internasjonal og fastsatt av verdens dyrevernorganisasjoner Trinn 1: Innledningen til teksten din. Nå skal du bruke personen din i en historie. Lag en kort innledning der du presenterer personen din kort før du begynner å skrive på trinn 2 www.skrivesenteret.no post@skrivesenteret.no 1. opplag 2015: 2.000 eks. Foto: Esben Krogstad Kamstrup Layout: Tibe Trondheim Brødtekst: Avenir 11 pkt Papir: 130 g/200 g MultiArt Silk Trykk: Skipnes Kommunikasjon AS, Trondheim ISBN 978-82-93194-14-9 (trykt) ISBN 978-82-93194-15-6 (pdf) 3 INNHOLD Forord.. 5 Sirkelen for undervisning og læring.. 6 Bruk av modelltekst for å vise.

I dag skal dere: 1. Forberede fagsamtale Black and Decker (eget oppgaveark får dere i timen)2.Gjennomføre fagsamtalen med Ole 3.Skrive egenrefleksjon og legge i OneNote 4. Lese videre i romanen di Ressurser fra skrivesenteret. Sirkelen for undervisning og læring og eksplisitt skriveopplæring. Videoforelesning: språkopplæring i alle fag i videregående skole . Ulike typer tekster. Gjennom flere store utviklingsarbeid på skoler i Sydney samarbeidet lingvister og pedagoger om å få fram kunnskap som viste et gap mellom hva slags tekster elever produserte og hva slags tekster det var. Skrivesenteret. (2013, Juni 14). Tenkeskriving i lærerutdanninga. Hentet fra Skrivesenteret.no: Reklameanalyse: En modelltekst med tips Kjernestoff. Diktanalyse: En modelltekst med tips Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter Skap sammenheng i teksten din Kjernestoff. Skrive psykologi - hva nå? Lurt å bli litt kjent med Word =). Legg merke til at du kan se øverst i verktøylinjen av du kan bruke noe som heter, referanser. Der finner du et valg om at du kan bruke APA. Velg APA. Du kan også legge inn bibliografi. Mens du skriver, prøv de modelltekst har vi laget: • En kort beskrivelse av hvilke delkompetanser det passer å arbeide med i akkurat denne teksten. • En ren tekst med relevante oppgaver. Til dels er både kort- og langsvar med, men andre eksempler viser bare langsvaret. • En kommentert utgave av modellteksten. Kommentarene er stort sett knyttet til de delkompetansene som beskrives i rammeteksten. Her fins også.

Her får du hjelp til å skrive en argumenterende tekst. En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen d ( Se også: Skrivetips fra Skrivesenteret. Vurdering. UDIR har eksempel på besvarelser med begrunnelser for karakteren. Studer besvarelsene. Hva er det som har fått sensorene til å gi besvarelsene disse karakterene? Filer. Norsk_hovedmål_eksamensrapport_og_eksamenssvar_2019 (3) (PDF) Last ned fil: 1Ut8ZXSKfNGhgg0d.pdf; Interaktiv mal . De første gangene du trener på å skrive kortsvar, kan. Modelltekst Gro Dahle . Bruk av modelltekst i kunst og håndverk LK06 5 Dekonstruere modelltekst I denne fasen presenteres elevene for en modelltekst. Dette kan være en tekst skrevet av læreren, en elev eller en autentisk tekst. Modellteksten må være et godt eksempel på den teksten elevene selv skal skrive. Her diskuterer lærer og elever i fellesskap tekstens struktur og spesifikke språktrekk i lys av tekstens formål og den konteksten teksten inngår i.

Eksempeltekst om busser. Tekstanalyse. Vis i tekste Flott videoforelesing som viser elevene hvordan man kan gå frem når man skal løse en langsvarsoppgave på eksamen...

Lesing og skriving i samfunnsfag 10

Modelltekst: Læreren starter økta med å gjennomgå hva er overbevisende tekst er. Læreren har skrevet en egen tekst som hun bruker som modelltekst. Lærer og elever snakker om hva som kjennetegner en overbevisende tekst. Tenkeskriving: Elevene skriver fritt ut i fra skrivestarteren: «Jeg fortjener lommepenger» Arbeid i par: Elevene samarbeider om å finne tre gode argumenter som støtter. See more of Skrivesenteret on Facebook. Log In. or. Create New Account. See more of Skrivesenteret on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages. Lesesenteret. Local Business. Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Education Website. L1- Ellens beste skoleapper og litt til . School. Statped. Government Organization. Modelltekst: Elevene leser en modelltekst med gode skildringer. I teksten finner lærer og elever sammen passasjer der forfatteren skildrer, ikke forteller. I tillegg til den modelltekstensom er brukt i dette opplegget, kan du gjerne finne flere gode eksempler i annen skjønnlitteratur som du leser for elevene dine. Modelltekst: Fig.2. Komme i gang: 3. Elevene skrive om mannen på bildet på. Denne teksten kan brukes som modelltekst/stillas til egen skriving i etterkant av dette arbeidet. En kan også samtale om ulike fagtekster på samme måte. Elevtekst basert på modelltekst. Sett skriving på dagsorden! Å skape en kultur for skriving er å gjøre skriving og lesing til en integrert del av undervisningen. Å lære et fag er å kunne snakke, lese og skrive om og i faget. I.

Læringsstrategier og baklengs planlegging - Skrivesenteret . READ. Strategier med eksempler . fra 3. klasse -­‐ påbygg. Struktur, oversikt, kontroll. Orientering rundt fokusområder. BISON-overblikk. Forfatterens håndverk. Skrive seg inn i emnet. Lukke opp deler av teksten på forhånd . Dobbelt refleksjonsnotat. Vokabular. Enkelt ordkart. Tankekart. Tankekart - skriving. Nasjonalroman. o modelltekst o skriverammer o modellering o tydelig formål; mottaker og sammenhengen teksten skal inngå i. Erfaringer fra Normprosjektet • Klar sammenheng mellom kvaliteten på elevtekster og oppgave-formuleringene • Gode oppgave-formuleringer og klare bestillinger er en forutsetning for et tolkningsfellesskap for vurdering av elevtekster. Hvordan gir du respons på elevtekster. Du finner utfyllende informasjon om alle modellene på nettsidene til www.skrivesenteret.no. Veiledning og respons i skrivearbeid «Når elever skal lære å skrive, bør de tidlig få vite hvordan en god tekst blir til. De bør for eksempel lære at gode tekster nesten alltid er et resultat av mange omarbeidelser.» (Kvithyld & Aasen, 2012, s.24)

Skriving i alle fag på videregående | Skrivesenteret

Resultatene viser at lærerne benyttet seg av autentiske tekster de hadde funnet selv, og to lærere påpekte at modelltekstene på skrivesenteret er 4 år gamle. De mest forekommende utfordringene var knyttet til tidsbruk og nivåtilpasning, og samtlige lærere hadde retrospektive vurderinger om hvordan undervisningen kunne ha gitt bedre læringsutbytte i sin egen klasse. Lærere opplevde. Personbeskrivelse: Når du forteller om personer kan du skrive om: hva de heter og hvor gamle de er. hvordan de ser ut (hår, kropp, ansikt, klær) Russdal-Hamre, Briten (2017). Modelltekst for multimodalitet. Norsklæreres refleksjoner over bruk av modelltekst for elevarbeid med sammensatte tekster. Syddansk Universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01. Russdal-Hamre, Briten (2017). Tekststruktur og leseforståelse. Skrivesenteret, Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-12. Russdal-Hamre, Brit-Helen. Slik gjør du: Velg en enkel og fengende overskrift. Det bør være noe som sier noe om innholdet og hovedpoenget ditt. Innledningen din bør presentere standpunktet ditt på en måte som gjør at leseren får lyst til å lese videre

Elever skriver bedre med modelltekster - Lesesentere

 1. Dekonstruere modelltekst. I denne fasen presenteres elevene for en modelltekst. Modellteksten må være et godt eksempel på den teksten elevene selv skal skrive. Skriveopplæring i alle fag innebærer at elevene skal bli kjent med de ulike fagenes tekster. I arbeid med fagtekster er det derfor viktig å vise fram og samtale om typiske.
 2. Skrivesenteret: Den gretne marihøna Hvordan bruke bøker som inspirasjon til tekstskaping? I dette opplegget er boka Den gretne marihøna valgt ut som modelltekst. Opplegget består av flere økter: - Felles samtale - Høytlesing - Samtale og undring etter høytlesing - Velg ut 7 dyr som skal være med i fortellingen - Finne en tittel på boka - Skriv felles innledning.
 3. Fase 2: dekonstruere modelltekst; Fase 3: konstruere tekst i fellesskap; Fase 4: skrive individuelt; Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk Her presenteres undervisningsforløp som viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen. Ulike former for stillasbygging, som modellering.
 4. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplærin
Rådebank | SkrivesenteretStor innsats i Trondheim | Skrivesenteret

Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg Struktur Skrivetips Disposisjon En fengende overskrift Hva handler teksten om En kort innlednin Figur 3 QR-kode til filmen «Volum av sylinder - elever lærer elever» på skrivesenteret.no . Samtidig understøtter eleven begrepsavklaringen med en tegning for å uttrykke at algoritmen han benytter i volumberegningen, gjelder generelt for alle sylindre, og ikke bare i denne konkrete oppgaven. Skriving i naturfag. Skriving er et viktig redskap for læring i naturfag. Gjennom skriving.

Skrivesenteret

Skrivesenteret har deltatt i styringen av prosjektet. De tre skriveprosjekt på Charlottenlund barneskole i løpet av de tre siste årene, som er beskrevet innledningsvis, har medført stor interesse for skriving både internt og eksternt. Internt på 8 . 9 skolen har interessen for å arbeide med skriving økt. Ønske om kompetanseheving på feltet gjør at 5 lærere har startet på. Her er panorama ressursbank. Logg inn. Panoram RESSURSER TIL KAPITTELET Egenvurderingsskjema : 1: 2: 3: Når du skal skrive et leserinnlegg, så gjør du det fordi du vil overbevise leserne om noe. For å overbevise må du ha gode argumenter, og du må støtte og underbygge disse argumentene godt. Å støtte og underbygge vil si å komme med fakta, eksempler og detaljer

Kjøtfri middag – å dekonstruera modelltekst - NynorsksenteretArbeid med biletbok på nynorsk | Skrivesenteret

Undervisningsopplegget skal gi elever trening i ulike skriveroller tilknyttet kontorfaglig arbeid. De skal lære å skrive ulike typer formelle brev. Her utfordres elevene ift skriftlig formell kommunikasjon i forespørsler, tilbudsbrev, bestillingsbrev, ordrebekreftelse og reklamasjonsbrev.. I denne sammenheng vektlegges krav til tekstenes form, fokus (innhold) og formål for å øke elevenes. modelltekst er en tekst som ligner den elevene skal skape selv, og denne kan være autentisk, tilpasset til elevenes nivå eller et forbilledlig elevprodukt. Hensikten med å dekonstruere en modell er at elevene skal få forståelse for formål, struktur og språklige drag som kjennetegner den teksttypen de senere skal skrive. Modellteksten som vi her tar for oss, er en faktatekst av typen. www.skrivesenteret.no post@skrivesenteret.no. 1. opplag 2015: 2.000 eks. Foto: Esben Krogstad Kamstrup Layout: Tibe Trondheim Brødtekst: Avenir 11 pkt Papir: 130 g/200 g MultiArt Silk Trykk: Skipnes Kommunikasjon AS, Trondheim. ISBN 978-82-93194-14-9 (trykt) ISBN 978-82-93194-15-6 (pdf ) INNHOLD Forord.....5 Sirkelen for undervisning og læring.....6 Bruk av modelltekst for å vise tematisk. For det andre Digital mobbing kan føre til psykiske skader som ofrene kan slite med i mange år. (Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv Tekster skrevet av elever på småskoletrinnet mangler ofte gode skildringer og jeg bestemte meg for å bruke boken som modelltekst i skriveopplæringen på trinnet. Eksempler på levende språk i boken er blant annet at en sur campingansatt er beskrevet som så sur at man burde kastet han ut i vasken (s.12). Etter en kræsjlanding på ski beskrives Tonje som en opp-ned seigmann i ei.

 • Mit pflegekind ins ausland ziehen.
 • Boden kampfsport.
 • Oberer abbrand.
 • Schell frostsichere außenwandarmatur ersatzteile.
 • Welches essen passt zu mir.
 • Neuseeland geschenkartikel.
 • Dragonball super leaks.
 • Skype profile link.
 • Echsenart.
 • Warum ist butterscotch bernstein so teuer.
 • Raumausstattung uni mannheim.
 • Außentreppe bausatz beton.
 • Pater pio ehe.
 • Skype for business plugin mac.
 • Dugi otok saharun.
 • Bars lisbon.
 • Bildschirmarbeitsplatz.
 • Freiberuflicher texter werden.
 • Studentin duden.
 • Expats netzwerk.
 • Lange nacht der wissenschaften jena karten.
 • Instagram facebook trennen.
 • Wie lange schlafen alpakas.
 • Wieviel pflegegeld bei down syndrom.
 • Medizin im ausland studieren.
 • Tower of god edahn.
 • Johanniter hausnotruf telefonnummer.
 • Morten hansen kinder.
 • Ac in dc umwandeln.
 • Packliste südamerika.
 • M möbel berlin.
 • Das geschäft mit der liebe episodenliste.
 • Brille24 erfahrung.
 • Pille rezept österreich.
 • Pareto diagramm übung.
 • Gigaset sx810 isdn an fritzbox.
 • Ece r10 rev 5 download.
 • 2 zimmer wohnung rheine.
 • Wagyu rind preis.
 • Stichprobenumfang berechnen.
 • Janis joplin summertime.